Priser

Vi tilbyder vores billeder i 2 forskellige formater, originalbilleder og Internetbilleder.

Originalbilleder er, billeder i højst mulige opløsning samt bedste kvalitet.
(Vælg dette format såfremt du skal printe dine billeder)

Internetbilleder er, billeder i reduceret størrelse (1600x? pixel) og kvalitet, primært til brug på digitale medier/Internettet.
Internetbilleder kan, omend de absolut ikke er optimale til formålet, printes i små størrelser.
(Vælg dette format såfremt du alene skal bruge billederne på digitale medier)

Bemærk:
Mod betaling af merprisen, kan alle Internetbilleder der er købt i løbet af sæsonen,
inden årets udløb konverteres til Originalbilleder.

 


 

Originalbillede:
Digital billede (jpg-fil) i højst mulige opløsning og bedste kvalitet, uden vores navn samt vandmærker.

1. Stk. kr. 349,-
Efterfølgende pr. stk. kr. 299,-
Priser gælder pr. bestilling.

 


 

Internetbillede:
Digital billede (jpg-fil) 1600x? pixel, med vores navn placeret i billedets nederste venstre hjørne,
men uden vandmærker.

Pr. Stk. kr. 99,-

Mod betaling af merprisen, kan alle Internetbilleder der er købt i løbet af sæsonen,
inden årets udløb konverteres til Originalbilleder.

 


 

BEMÆRK:
Enhver form for transaktionsgebyr/bank/overførselsomkostninger, ved indbetaling/overførsel fra danske som udenlandske banker, afholdes helt og aldeles af køber.